Ordinul privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar - CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE