Informaţii privind Evaluarea NaţionalăEgalizare ŞanseÎnscriere Admitere Liceu 2-5 iunie 2020 : 140 locuriActe Necesare Admitere Liceu 2020Modificări O.M.E.C. 4532/15.06.2020 pct. B, D, E, F, G, Calendar Admitere Liceu 2020Pănă în data de 07.07.2020 CANDIDAŢII ADMIŞI trebuie să depună dosarul pentru validarea admiterii Acte NecesareAdmitere Liceu Mozaic 2020 REZULTATEAdmitere Liceu 2020 REZULTATE