LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" CONSTANŢA


În anul 1990, Liceul nr. 9 Constanţa, care avea în componenţă clase cu profil sportiv, devine Liceul de Educaţie Fizică Constanţa. Apoi, prin fuziunea dintre acest liceu şi Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, se înfiinţează Liceul cu Program Sportiv Constanţa. În anul 2005, la solicitarea învăţătorilor, profesorilor, antrenorilor, elevilor şi părinţilor, ca semn de preţuire pentru domnul profesor Nicolae Rotaru care a condus 22 de ani destinele acestei şcoli, şcoala noastră primeşte numele de Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanţa (O.M.E.C. 4212 / 30 mai 2005).

VIZIUNEA:

CITIUS ! ALTIUS ! FORTIUS !


Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" se constituie ca centru de interes local, regional şi naţional pentru elevii ce doresc să atingă performanţe sportive în cele zece ramuri, păstrând nivelul de educaţie optim pentru a accede în învăţământul superior sau direct pe piaţa muncii. Deasemenea, este centru de interes pentru profesori şi antrenori performanţi, pentru părinţii care apreciază valorile autentice şi în general, pentru toţi cei care cred în valenţa educaţiei împletită cu sportul de a modela caractere, de a desena viitorul.

Motto: MENS SANA IN CORPORE SANO !

MISIUNEA:

"ŞCOALA: ÎN, PRIN, PENTRU COMUNITATE"


Instituţia noastră contribuie la promovarea valenţelor ce derivă din dualitatea educaţie - sport. Având o ofertă unică în peisajul constănţean, urmărim formarea unor elevi responsabili, dinamici, flexibili şi capabili să-şi gestioneze resursele personale, materiale şi spirituale.

Misiunea este fundamentată pe valorile şcolii noastre:

Autocunoaştere;

Responsabilitate;

Perseverenţă;

Creativitate;

Toleranţă;

Respect pentru valorile locale, naţionale şi europene. Pentru realizarea misiunii şi a viziunii au fost luate în considerare noile politici educaţionale lansate de M.E.C. , politici şi strategii care au ca obiectiv final punerea în valoare a capacităţilor fiecărui elev în folosul acestuia şi al comunităţii, formarea de abilităţi care să permită învăţarea pe tot parcursul vieţii, cu o bună inserţie socială.

Centrarea activităţilor instructiv - educative pe nevoile şi aşteptările elevilor;

Centrarea activităţilor sportive pe obţinerea performanţelor;

Formarea continuă a personalului didactic şi didactic - auxiliar;

Asigurarea unui mediu educaţional adecvat pentru desfăşurarea activităţilor sportive, şcolare şi extraşcolare;

Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;

Promovarea imaginii şcolii noastre în societate.