Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanta
REZULTATE SPORTIVE

       

Rezultate Sportive Internationale
Bonţescu Sonia - Brazilian Jiu Jitsu - Locul I


Nadolu Iuliana - Înot - Locul I(200m liber) - Locul II(400m liber) - Locul II(100m liber) - Locul III(50m liber)