Orar pentru ciclul liceal și ciclul gimnazial
Orar pentru ciclul primar
Orar pentru pregătirea suplimentară
Ore de consiliere și orientare