MISIUNEA

“ŞCOALA: ÎN, PRIN, PENTRU COMUNITATE”

        Instituţia noastră contribuie la promovarea valenţelor ce derivă din dualitatea educaţie - sport. Având o ofertă unică în peisajul constănţean, urrnărim formarea unor elevi responsabili, dinamici, flexibili şi capabili să-şi gestioneze resursele personale, materiale şi spirituale.
        Misiunea este fundamentată pe valorile şcolii noastre:
 • Autocunoaştere;
 • Responsabilitate;
 • Perseverenţă;
 • Creativitate;
 • Toleranţă;
 • Respect pentru valorile locale, naţionale şi europene.

       Pentru realizarea misiunii şi a viziunii în perioada 2012 - 2016, au fost luate în considerare noile politici educaţionale lansate de M.E.T.C.S., politici şi strategii care au ca obiectiv final punerea în valoare a capacităţilor fiecarui elev în folosul acestuia şi al comunităţii, formarea de abilităţi care să permită învăţarea pe tot parcursul vieţii, dar o bună inserţie socială.

 • Centrarea activităţilor instructiv - educative pe nevoile şi aşteptările elevilor;
 • Centrarea activităţilor sportive pe obţinerea performanţelor;
 • Formarea continuă a personalului didactic şi didactic - auxiliar;
 • Asigurarea unui mediu educaţional adecvat pentru desfăşurarea activităţilor sportive, şcolare şi extraşcolare;
 • Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
 • Promovarea imaginii şcolii noastre în societate.