CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE 2019 - 2020

     
  • Ordinul privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018 - 2019 Vezi anunțul